Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn

Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn

Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.
May you live as long as you wish and love as long as you live.