Trang chủ / Những câu nói hay / Cây số cuối cùng trong cuộc

Cây số cuối cùng trong cuộc

Cây số cuối cùng trong cuộc hành trình sẽ là cây số dài nhất.