Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Chân lý của khoa học không

Chân lý của khoa học không

Chân lý của khoa học không nên tìm trong những cuốn sách bám đầy bụi của thánh nhân thời cổ đại, mà nên tìm trong thực nghiệm lấy thực nghiệm làm căn bản trong lý luận.