Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời

Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời

Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu.