Trang chủ / Những câu nói hay / Chân lý không cần rực rỡ

Chân lý không cần rực rỡ

Chân lý không cần rực rỡ, đẹp không cần vẽ.