Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chân lý là môt quả đã chín

Chân lý là môt quả đã chín

Chân lý là môt quả đã chín rồi mới có thể hái xuống được.