Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chân thành, giản dị là cách cư xử khôn khéo.

Chân thành, giản dị là cách cư xử khôn khéo.

Chân thành, giản dị là cách cư xử khôn khéo.