Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chẳng ai muốn từ bỏ khi đang thua cuộc

Chẳng ai muốn từ bỏ khi đang thua cuộc

Chẳng ai muốn từ bỏ khi đang thua cuộc và chẳng ai muốn từ bỏ khi đang thắng thế.
No one wants to quit when he's losing and no one wants to quit when he's winning.