Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.
There is no instinct like that of the heart.