Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Chỉ cần là khoa học thì sẽ không có sự lừa dối người khác

Chỉ cần là khoa học thì sẽ không có sự lừa dối người khác

Chỉ cần là khoa học thì sẽ không có sự lừa dối người khác, người bị lừa dối là người không biết khoa học.