Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Chỉ cần một người bạn tốt

Chỉ cần một người bạn tốt

Chỉ cần một người bạn tốt cũng đủ để thoát khỏi cảnh tăm tối.