Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Chỉ có con người mới có thể

Chỉ có con người mới có thể

Chỉ có con người mới có thể dựa vào sức manh ý chí để đấu tranh với trời đất.