Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại

Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại

Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi.