Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chỉ có một nỗi đau khổ, đó là phải sống cô độc.

Chỉ có một nỗi đau khổ, đó là phải sống cô độc.

Chỉ có một nỗi đau khổ, đó là phải sống cô độc.