Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chỉ có một thứ ái tình mà thôi

Chỉ có một thứ ái tình mà thôi

Chỉ có một thứ ái tình mà thôi, nhưng nó có hàng nghìn bản sao khác nhaụ.