Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân

Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân

Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.