Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chỉ có thành công duy nhất

Chỉ có thành công duy nhất

Chỉ có thành công duy nhất – đó là có khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn.