Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới

Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới

Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.
Not until we are lost do we begin to understand ourselves.