Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chiếc bàn, cái ghế

Chiếc bàn, cái ghế

Chiếc bàn, cái ghế, bát hoa quả và cây đàn vi ô lông; còn cần gì hơn cho hạnh phúc?