Trang chủ / Những câu nói hay / Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến

Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến

Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến, hóa đơn sẽ đến sau đó.
Wars are not paid for in wartime, the bill comes later.