Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Chim bị vướng vì cái chân của nó

Chim bị vướng vì cái chân của nó

Chim bị vướng vì cái chân của nó và con người thì vì cái lưỡi của họ