Trang chủ / Những câu nói hay / Chính quyền cần tới cả người chăn cừu lẫn đồ tể

Chính quyền cần tới cả người chăn cừu lẫn đồ tể

Chính quyền cần tới cả người chăn cừu lẫn đồ tể.
Governments need to have both shepherds and butchers.