Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Chính tình yêu làm trái đất quay vòng

Chính tình yêu làm trái đất quay vòng

Chính tình yêu làm trái đất quay vòng, không có tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế.