Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Chỗ đáng quí của trí tuệ nhân loại

Chỗ đáng quí của trí tuệ nhân loại

Chỗ đáng quí của trí tuệ nhân loại nằm ở chỗ có thể phát huy sức mạnh trong đau khổ, thấy ánh sáng trong bóng tối, thấy hi vọng trong tuyệt vọng. Trong nghịch cảnh cũng có thể hóa giải thành thuận cảnh.