Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè

Chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè

Chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè - con có thể tự bảo vệ mình trước kẻ thù.
God save me from my friends - I can protect myself from my enemies.