Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chúng ta bảo tình yêu là sự sống

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.