Trang chủ / Những câu nói hay / Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta

Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta

Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta.
We only understand that which already within us.