Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Chúng ta có thể có quan điểm riêng

Chúng ta có thể có quan điểm riêng

Chúng ta có thể có quan điểm riêng, nhưng tại sao chúng lại phải là trở ngại ngăn trái tim gặp gỡ?