Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị

Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị

Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.