Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chúng ta không bao giờ bất mãn

Chúng ta không bao giờ bất mãn

Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.