Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Chúng ta trở nên mạnh mẽ

Chúng ta trở nên mạnh mẽ

Chúng ta trở nên mạnh mẽ, từng trải và tự tin nhờ nhờ từng trải nghiệm mà chúng ta thực sự dừng lại để nhìn thẳng vào mặt nỗi sợ... chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ mình không thể.
We gain strength, and courage, and confidence by each experience in which we really stop to look fear in the face... we must do that which we think we cannot.