Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Có hai loại người ôm hận mà chết

Có hai loại người ôm hận mà chết

Có hai loại người ôm hận mà chết: một loại là có tiền tài mà chưa được hưởng, một loại có tri thức mà chưa thực hành.