Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Có học vấn mà không có đạo đức là người ác

Có học vấn mà không có đạo đức là người ác

Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.