Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Có lằn ranh mỏng giữa can đảm và ngu xuẩn

Có lằn ranh mỏng giữa can đảm và ngu xuẩn

Có lằn ranh mỏng giữa can đảm và ngu xuẩn. Thật tiếc nó không phải hàng rào.
There's a fine line between courage and foolishness. Too bad its not a fence.