Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách…

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách…

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách… Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác