Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.