Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Có một thứ hoa hồng không gai

Có một thứ hoa hồng không gai

Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.