Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời

Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời

Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng của tất cả mọi ánh sáng