Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Có những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn nhớ người ấy thật nhiều

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn nhớ người ấy thật nhiều

There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick her from your dreams and hug her.
(Có những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn nhớ người ấy thật nhiều, đến nỗi bạn chỉ muốn nhấc nàng ra khỏi giấc mơ và ôm chặc lấy nàng.)