Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Có phải cái chết là giấc ngủ sau cùng?

Có phải cái chết là giấc ngủ sau cùng?

Có phải cái chết là giấc ngủ sau cùng? Thưa không, nó là sự tỉnh giấc cuối cùng.