Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Có vết thương nào tệ hại

Có vết thương nào tệ hại

Có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối ?