Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp

Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp

Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp, một người chỉ có thể đi tới không thể trở lui.