Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Con đường đạo đức vừa nhỏ hẹp vừa nguy hiểm

Con đường đạo đức vừa nhỏ hẹp vừa nguy hiểm

Con đường đạo đức vừa nhỏ hẹp vừa nguy hiểm, con đường tội lỗi vừa rộng rãi vừa bằng phẳng, nhưng điểm cuối của hai con đường khác nhau: theo cái sau là đến chỗ chết, theo cái trước thì được sống, và được sống mãi mãi