Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Còn kém thì phải học

Còn kém thì phải học

Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.