Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Con người khen ngợi đức hạnh

Con người khen ngợi đức hạnh

Con người khen ngợi đức hạnh, nhưng họ căm ghét nó, họ chạy trốn nó. Nó làm ta chết rét, và trong thế giới này, ta phải giữ chân mình ấm.
People praise virtue, but they hate it, they run away from it. It freezes you to death, and in this world you've got to keep your feet warm.