Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh

Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh

Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người.