Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Con người tiến đến chân lý

Con người tiến đến chân lý

Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.