Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Cơn tam bành thường nhanh chóng kết thúc bằng sự tha thứ

Cơn tam bành thường nhanh chóng kết thúc bằng sự tha thứ

Cơn tam bành thường nhanh chóng kết thúc bằng sự tha thứ, còn nỗi giận thầm kín thường hóa thân thành sự trả thù.
Anger ventilated often hurries toward forgiveness; and concealed often hardens into revenge.