Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Công việc là cái thú của cuộc sinh tồn

Công việc là cái thú của cuộc sinh tồn

Công việc là cái thú của cuộc sinh tồn. Đời sống không mục đích, đời sống không gắng gỏi thì thật là tẻ nhạt. Sự lười biếng đem đến sự rã rượi, sự rã rượi sinh ra sự chán chường.