Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Cùng bước với một người bạn trong

Cùng bước với một người bạn trong

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.